X
W związku z awarią telefonów stacjonarnych w naszej firmie
prosimy o kontakt bezpośrednio na telefony komórkowe pracowników
ewentualnie na numery sekretariatu 502 484 001 oraz 790 800 463
Bardzo przepraszamy za zaistniałą sytuację

Firma Tomas Consulting jest największą firmą konsultingową w północno wschodniej Polsce. Działając na rynku od niemal dziesięciu lat pomogliśmy rozwinąć skrzydła niejednemu przedsiębiorcy z sektora MSP. Poprzez doradztwo wspieramy również budowanie skutecznie działającego systemu oświaty, ochrony zdrowia, służb ratunkowych czy samorządu. Zatrudniając specjalistów z dużym doświadczeniem, jesteśmy w stanie efektywnie przeprowadzić Państwa przez meandry procedur urzędowych, wesprzeć procesy inwestycyjne, pomóc wyznaczyć środki do realizacji celu i wskazać najkorzystniejsze rozwiązania.

Początki działalności Tomas Consulting są związane z pozyskiwaniem na rzecz naszych Klientów dofinansowania ze środków publicznych, czy to krajowych, europejskich, czy też międzynarodowych. Jesteśmy liderem w zakresie kompleksowej obsługi projektów współfinansowanych ze środków pomocowych, co rokrocznie potwierdzają wyniki ogólnopolskiego rankingu firm doradczych opracowanego przez miesięcznik „Fundusze europejskie”.  Uznanie naszych Klientów wyrażone w listach rekomendujących jest dla nas stale powodem do dumy i satysfakcji z dobrze wykonanego zadania.

Mamy także doświadczenie w szeroko pojętym doradztwie biznesowym. Wspieramy naszych Klientów m.in. w zakresie prawa, marketingu, finansów, księgowości, procedur zamówień publicznych, BHP i ppoż., podatków. Dodatkowo jesteśmy wyczuleni na Państwa potrzeby związane z wymogami ochrony środowiska, zarówno na etapie przygotowania, jak i wdrożenia inwestycji.  Naszą silną stroną jest również mediacja i pomoc w budowaniu trwałych partnerstw gospodarczych (w tym klastrów) lub o charakterze społecznym. Pamiętamy równocześnie o podnoszeniu poprzez szkolenia jakości kapitału ludzkiego budującego Państwa organizacje.

Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyło nas dotąd blisko 700 podmiotów jesteśmy skutecznym partnerem w niepewnych czasach kryzysu gospodarczego. Nasi Klienci powierzyli nam projekty o wartości przekraczającej 1,5 miliarda złotych! Mamy nadzieję, że dzięki kompleksowej ofercie Tomas Consulting Centrum Obsługi Biznesu staniemy się doradcą kolejnych zadowolonych Klientów.

 

Newsletter